Smultronboda fårgård

Här i Smultronboda lever 100 tackor och baggar. Under våren kommer tillökningen, 150 skuttiga lamm. Fåren frodas under EvaLis vaksamma öga.

På gården har det bedrivits fårskötsel sedan 1960-talet och nu är vi, EvaLis och Krister Mattsson, andra generationen fåraherdar på släktgården. Fåren betar på sedan länge hävdade betesmarker och örtrika vallar. De senaste åren har vi nyinsått vallar med extra örtrika fröblandningar, allt för att ge fåren ett smak- och näringsrikt bete.

Året på fårgården

Vår

Fåråret kan sägas inleds i februari/mars. Vid denna tid börjar nämligen lammningen. När tackan föder vill hon vanligen vara ifred och EvaLis ser därför till att den nya familjen har en privat box i ladugården. Efter några dagar får tackan och lammen flytta ihop med några av de andra tackor som redan lammat. I den flocken börjar sedermera de nya lammen att leka och utforska sina omgivningar.

När snön smält och björkarna börjat få "musöron" vandrar EvaLis ut i gårdens olika hagar – gårdens många stängsel behöver ses över. Många av våra hagar omgärdas av stängsel med trästolpar. Vi använder ofta en-buske-stolpar för de är nästan lika hållbara som ek. Men allt trä bryts ned och behöver bytas ut. Under denna period promenerar EvaLis många kilometer i vårsolen. Tungt arbete i vår fridfulla natur.

Tidig Sommar

På gården finns ett tiotal olika åkrar och ängar. Dessutom finns här blandskogsområden och vi arrenderar (hyr) betesmark av grannarna. På åkrarna har vi växelbruk. När vi plöjt en åker sår vi den med en blandning av havrefrö och vallfrö. Vallfröt innehåller olika grässorter och diverse örter, bland annat olika klöversorter. Hösten såddåret skördar vi havret och använder som fårfoder under vintern. Havrestjälken blir halm som används till att strö på golven i fårboxarna under vintern. Det kommande året blir de rika örtängarna hö. De följande åren låter vi åkern vara betesmark för fåren. Därefter börjar cykeln om.

För att ge fåren variation och samtidigt inte överbeta hagarna har vi fåren och deras lamm indelade i grupper. Under sommaren flyttar vi dem mellan våra olika hagar och ängar. Under sommaren är det också viktigt att se till att fåren alltid har tillgång till friskt vatten. Vissa åkrar har ingen naturlig vattenkälla och till dem kör EvaLis ut vatten.

Sommar

Strax efter midsommar brukar hö- och ensilageskörden komma igång. Det är en intensiv period av hårt arbete.

Till höet slås gräset och torkas sedan i sommarsolen. Var dag vänds höet så att alla strån torkar. Numera förvarar vi höet i stora balar fram till vintern då fåren får äta upp det. Till nyligen vinterförvarade vi dock höet på ett (nu för tiden) ovanligt sätt – som löshö. Höet samlades in och kördes till övre gaveln på ladugården. Där har vi en två kubikmeter stor fläkt som blåste upp höet. Höet åkte upp på skullen i rejäla rör – de har en diameter på 70 cm. Väl uppe på skullen spred vi manuellt ut höet så att det var jämnt fördelat och väl ihoppackat. När höet var inkört använde vi en annan stor fläkt för att tar bort den sista fuktigheten ut höet.

 

Ensilage är konserverat gräs och många av de vitplastade höbalar du ser utmed svenska sommarvägar är ensilagebalar. Vid ensilageframställning slås gräset, torkas eventuellt någon dag och rullas sedan ihop i balarna och plastas. Tack vare avsaknaden av syre i balarna sker en naturlig konserveringsprocess som bevarar mycket av gräsets och örternas näringsämnen.

Det händer att fåren blir sjuka. Bland annat mask förekommer. När vi upptäcker sjukdomar eller parasiter behandlar vi så klart det sjuka fåret och om det är en smittsam sjukdom kan vi behöva lägga hagar i träda eller ge andra får i samma flock förebyggande behandling. Vi är självklart restriktiva i vår läkemedelsanvändning.

Höst

Under hösten förbereder EvaLis fårens vintertillvaro. Vinterns gödsel tas ut ur ladugården och diverse små reparationer på ladugården sker. Vi klipper och "mönstrar" alla får både vår och höst. Besiktningen är en viktig del av vårt avelsarbete – vi vill få fram så vackra och högkvalitativa skinn som möjligt och det är därför viktigt att veta vilka tackor och baggar som passar ihop och vilka lamm som vi vill fortsätta avla på.

Vinter

Vintern är en arbetsam tid på fårgården. Våra 100 tackor tillbringar mesta delen av den ruggiga vintern i ladugården och EvaLis ser flera gånger per dag till att de får hö, havre, kraftfoder och friskt vatten från vår egna källa. Det går åt 50 ton hö, 80 ton ensilage och 10 ton havre var vinter. Att servera denna massiva mängd mat till fåren gör att EvaLis kan skippa gymkortet...

Vi sköter skogen varsamt

Gårdens skog består av en blandning av trädslag. Vi har gott om gran men även en hel del tall och lövträd.

Liksom alla skogsbönder har vi en skogsbruksplan som hjälper oss att odla skogen på ett hållbart sätt. Från ett nationellt perspektiv innehåller våra skogar inte några anmärkningsvärda naturvärden, inga delar av marken är naturskyddsområde eller liknande. Men vi tycker att mycket av vår skog är vacker och intressant och har därför valt att satta av 5-10% av vår skogsareal som vi inte skördar från. Områdena vi reserverat är extra artrika och tack vare skyddet finns där gott om ved som är i olika stadier av förmultning – ett himmelrike för många av skogens insekter och skalbaggar.

Vi skördar i liten skala och ser till att lämna gott om barr och grenar – det organiska materialet blir näring till nästa generation träd på platsen. För att få en vacker och produktiv skog återplanterar vi ofta med tall. Älg och hjort äter gärna på de späda tallplantorna, men vi uthärdar :)

Vi slaktar i Linköping

Årets första slaktperiod börjar i slutet av januari och pågår fram till påsk. Under denna period slaktar vi var vecka. Sedan tar vi ett litet uppehåll fram till skiftet juni-juli varefter vi slaktar två gånger per månad fram till början av december. Alla våra lamm slaktas på Scan i Linköping. Dit är det nämligen bara sju mil.