Hos oss kan du lämna kött från rådjur, älg och frilevande hjort. Vi saltar och röker på traditionellt sätt med en egen blandning av al- och eneflis.

Pris

Rökning, saltning, vacuumpackning: 60 kr/kg invikt. Urbening av skinkor, lappstyckning: +5 kr/kg invikt. Sockersaltning och nätning av skinkor: 70 kr/kg invikt.

För bitar som väger mindre än ett halvt kilo: 100 kr/st.

Saltning och rökning

Nedan ser du en omgång vilt redo för rökskåpet. På bordet ser du styckdelar av rådjur och hjort samt älghjärta. När rökningen är klar vacuumförpackas köttet och är sedan redo att hämtas och avnjutas.

Detaljstyckning

Vi erbjuder bland annat "Lappstyckning" av ex rådjurslår. Metoden innebär att rörbenet tas bort vilket ger en fin kombination: "Steken" blir benfri samtidigt som hasen med läggen har ben och därmed passar att "karva" på.

Inför rökningen

Kontakta oss före inlämning så diskuterar vi dina önskemål. Dessutom ger det oss möjlighet att förbereda köttets ankomst.

Hantering av viltkött är reglerat i bland annat två EG-förordningar. Inför rökningen behöver blanketten Intyg & underrättelse för frilevande storvilt (pdf) fyllas i. Utöver att ladda ner den så kan du få blanketten av din jaktledare eller av oss i butiken.

Hos Livsmedelsverket finns diverse info för jägare.